Co dělat, když zákazník uhradí zálohovou fakturu (plátce DPH)

Plátci DPH, ať už jde o fyzickou, nebo právnickou osobu, vzniká povinnost ke dni přijetí platby vystavit daňový doklad dle zákona o DPH (dále jen "ZDPH").

Dle § 28 odst. 5 má plátce povinnost vystavit daňový doklad do 15 dnů od přijetí platby nebo od uskutečnění zdanitelného plnění - podle toho, co nastalo dříve.

Ve stejném měsíci, kdy plátce obdrží platbu zálohy uskuteční zdanitelné plnění (dodá zboží nebo poskytne službu), lze v rámci jednoho dokladu vystavit účetní doklad i daňový doklad. Není tedy nutné vystavit zvlášť daňový doklad k úhradě zálohy a zvlášť konečný účetní doklad na zúčtování zálohy.

V praxi bývá tento doklad obvykle nazván "faktura - daňový doklad". Pokud však plátce obdrží pouze platbu zálohy, ale ve stejném měsíci nedojde k uskutečnění plnění (např. z důvodu, že platbu zálohy přijme na konci jednoho měsíce, ale zboží odešle až začátkem dalšího měsíce), musí plátce DPH vystavit daňový doklad k přijaté záloze.

Tento doklad je pouze daňovým dokladem pro účely DPH. Není dokladem pro účely daně z příjmů. Na tomto dokladu se neuvádí, za co platba byla, ale uvádí se pouze text, že jde o daňový doklad k záloze. Na základě tohoto dokladu musí plátce DPH odvést DPH v měsíci, kdy obdržel platbu zálohy. Povinný obsah daňového dokladu upravuje § 28 ZDPH.

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu