Minimální mzda 2023

Vláda ČR rozhodla o zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2023 na částku 17300 Kč za měsíc (1. skupina prací). Zvýšení činí 1100 Kč, když dosavadní minimální mzda byla 16200 Kč.

Zaručená mzda se od stejného data dále zvýšila pouze u prací zařazených do 8. skupiny prací, a to z částky 32400 Kč na 34600 Kč.  

V ostatních skupinách prací zůstane v roce 2023 zaručená mzda stejná jako v roce 2022. 

Minimální mzda na hodinu od 1. 1. 2023 tedy činí 103,80 Kč (1. skupina prací) a 207,60 Kč (8. skupina prací).  

Uvedené rozhodnutí vlády ČR bylo učiněno 21. 12. 2022 formou nařízení vlády.

 

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu