Nezapomeňte na daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (nemovitostí)

Do 31. ledna 2023 je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitostí (pozemky, stavby, jednotky) na rok 2023 (až na určité výjimky), pokud jste v roce 2022 nemovitost nabyli, tedy např. koupili, směnili, získali darem.

Uvedenou výjimkou je např. situace, že k 31. 1. 2023 není proveden vklad vlastnického práva do Katastru nemovitosti na základě návrhu na vklad učiněného v roce 2022. Daňové přiznání musí podat i ti, kteří v roce 2022 provedli přístavbu či nástavbu nemovitosti případně nemovitost zcela či zčásti zlikvidovali, pokud v důsledku uvedeného došlo ke změně výměry či druhu pozemku nebo došlo ke změně v počtu nebo rozloze podlaží.

V některých případech se podává pouze dílčí daňové přiznání. V kontakt je nutné vejít s finančním úřadem i z důvodu, že jste v roce 2022 nemovitost pozbyli - tedy např. prodali či darovali. Finanční úřad musí být informován o skutečnosti, že jste ztratili postavení poplatníka daně proto, že jste v průběhu roku 2022 pozbyli všechny nemovitosti v  územním obvodu téhož finančního úřadu, které u něho podléhaly dani z nemovitých věcí.

Uvedené daňové přiznání musí podat zpravidla vlastník nemovitosti. Jsou i případy, kdy toto musí učinit nájemce, pachtýř, stavebník nebo uživatel nemovitosti.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je daň z nemovitostí splatná najednou, a to nejpozději do 31. května 2023.

 V případě jakéhokoliv dotazu či potřeby ve věci se na nás s důvěrou obraťte.

 

Mgr. Ondřej Masopust, advokát, právník Olomouc

advokátní kancelář Olomouc

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu