Novinky k daňovému přiznání k dani z příjmů za rok 2021

Lhůta pro odevzdání daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 v papírové formě je do 1.4.2022, pro elektronické podání do 2.5.2022. Pokud daňové přiznání za daňový subjekt podá daňový poradce nebo advokát, je lhůta až do 1.7.2022.

Daň z příjmů fyzických osob činí 15 % (tato sazba se hradí z částky daňového základu do výše maximálně 1.701.168,-- Kč). Pokud však daňový základ činí více než 1.701.168,-- Kč, tak z částky, která tuto hranici překračuje, činí daňová sazba 23 %, a to pro všechny zdanitelné příjmy (tedy i z příjmů z kapitálového majetku, nájmů, ostatních příjmů).

- sleva na dani pro poplatníka – oproti roku 2020 se zvýšila sleva na poplatníka o tři tisíce korun, když tedy nově činí 27.840,-- Kč, což je 2.320,-- Kč za každý měsíc.

- sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) - maximální výše činí 15.200,-- Kč.

- daňové zvýhodnění pro poplatníka - na první dítě stále činí 15.204,-- Kč, na druhé dítě nově je 22.320,-- Kč, na třetí dítě nově činí 27.840,-- Kč. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonus. Na rozdíl od daňového přiznání za rok 2020 není pro rok 2021 stanovena maximální výše daňového bonusu. Daňový bonus vzniká tehdy, pokud je daňové zvýhodnění na dítě vyšší než vypočtená daň. Tehdy daňový poplatník nehradí jakoukoliv částku na dani z příjmů a zároveň od státu získá peněžní částku odpovídající daňovému bonusu. Za dítě se, v daném případě, považuje (základní parametr) vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.  

- nezdanitelná část základu daně - dar (obdarovaní dle zákona) – pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,-- Kč. Takto lze však maximálně odečíst 30 % z daňového základu.

Tyto informace jsou základní. Pro bližší informace nás kontaktujte, rádi Vám poradíme.

 

Váš právní zástupce Mgr. Ondřej Masopust, Olomouc

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu