Soudní dvůr EU - Evidence skutečných majitelů nebude přístupná veřejnosti

Soudní dvůr EU rozhodl, že Evidence skutečných majitelů nebude přístupná veřejnosti, resp. zrušil povinnost, aby údaje z Evidence skutečných majitelů firem byly přístupné veřejnosti.

Podnět k uvedenému rozhodnutí dalo Lucembursko. Povinnost zveřejňovat informace o skutečných majitelích firem byla zavedena v EU směrnicí z roku 2018, která aktualizovala směrnici z roku 2015.  Český zákon o evidenci skutečných majitelů je účinný od 01. června 2021. 

Soudní dvůr EU tedy v listopadu 2022 rozhodl, že směrnice, které ukládala, aby informace o skutečných majitelích firem byly „vždy k dispozici jakékoli osobě z široké veřejnosti“, je neplatná. Soudní dvůr EU rozhodl o uvedeném z důvodu ochrany osobních údajů a práva na soukromí. Zveřejnění informací v evidenci s přístupem široké veřejnosti také nemá být nutné k dosažení účelu směrnice. K dosažení účelu má postačit, aby do evidence skutečných majitelů měly přístup osoby s oprávněným zájmem a státní orgány.

Osobami s oprávněným zájmem mají být např. organizace občanské společnosti či tisk, jelikož působí i v oblasti prevence a boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Některé státy EU již zamezily přístup do svých Evidencí skutečných majitelů.

Obecně lze však konstatovat, že povinnost zajistit dodání údajů o skutečných vlastnících firem do příslušné evidence zůstává v EU zachována. Z důvodu jmenovaného rozhodnutí Soudního dvora EU však nebude, jako doposud, zmíněná evidence online dostupná všem. Přístupná však bude i nadále bez omezení orgánů činným v trestním řízení.

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu