Zaměstnavatel má právo na paušální náhradu nákladů za provádění exekučních srážek ze mzdy zaměstnance

Pro exekuce srážkami ze mzdy do konce roku 2021 platilo pravidlo, že srážky provádí zaměstnavatel, u kterého je povinný z exekuce zaměstnaný, na vlastní náklady. Od roku 2022 však došlo ke změně.

S účinností od 01.01.2022 vstoupila v účinnost novela předpisů upravujících srážky ze mzdy, která zaměstnavatelům, kteří u svých zaměstnanců provádějí srážky za účelem výkonu soudního rozhodnutí (exekuce), poskytuje kompenzaci souvisejících nákladů, a to prostřednictvím paušální náhrady.

Náhrada činí, podle prováděcí vyhlášky, 50,- Kč na jednoho zaměstnance za měsíc, bez ohledu na počet exekucí tohoto zaměstnance. Náhradu si zaměstnavatel musí sám srazit přímo z provedené srážky, nelze ji účtovat zpětně. Dále platí omezení, že náhrada pro zaměstnavatele nesmí přesahovat 1/3 celé provedené srážky.

Náhradu nákladů si zaměstnavatel srazí jako první, ještě před přednostními pohledávkami, a to z tzv. první třetiny, která slouží pro uspokojení nepřednostních pohledávek.

Náhradu lze srazit až u exekucí zahájených za nové právní úpravy, tj. po 01.01.2022, u starších exekucí pokračujících v letošním roce to možné není.

V případě potřeby nás kontaktujte – rádi Vám poradíme.

Váš právní zástupce – Mgr. Ondřej Masopust, advokát v Olomouci, a tým advokátní kanceláře

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu