the particular geneva indicate has been qualified simply by best panerai luminor marina detpam00422 mens 47 mm steel.stern making desires can be rather long not to mention responsible exact bell and ross instruments fake watches insurance.
Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. | Aktuality | Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí.

Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň hradil kupující a zpravidla byla ve výši 4 % z kupní ceny kupované nemovitosti.

Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň hradil kupující a zpravidla byla ve výši 4 % z kupní ceny kupované nemovitosti.

Toto zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je platné i zpětně, když se týká případů nabytí nemovitých věcí:

  • u kterých nastalo provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí od prosince 2019  (právní účinky vkladu vlastnického práva do Katastru mohou být tedy již i dříve)

nebo

  • kdy došlo k nabytí vlastnického práva od prosince 2019 (u nemovitých věcí neevidovaných v Katastru nemovitostí).

V souvislosti s mimořádnými opatřeními s COVID-19 bylo daňovým subjektům ze strany státu umožněno:

  • posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

a

  • posunutí termínu splatnosti daně z nabytí nemovitých věcí,

a to bez sankcí až do 31.12.2020.

Jestliže využil daňový subjekt této možnosti, tak už nemusí podávat uvedené daňové přiznání a ani platit zmíněnou daň.

Pokud této možnosti daňový subjekt nevyužil a uvedené daňového přiznání podal a zároveň zaplatil zmíněnou daň, tak je možnost, aby takový daňový subjekt ode dne  26.09.2020 podal na finančním úřadě žádost o vrácení přeplatku (ve výši zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí).

Nikoliv pozitivní zprávou je, že v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byla provedena novelizace zákona o daních z příjmů, která uvádí, že:

  • časový test pro osvobození od daně z příjmu u fyzické osoby (v případě prodeje nemovitosti) se prodlužuje z 5 na 10 let, a to u nemovitých věcí nabytých od 01.01.2021,
  • částka zaplacených úroků z úvěrů a hypoték, které lze odečíst od základu daně za zdaňovací období – 1 rok, se snižuje z 300.000,-- Kč na 150.000,-- Kč, a to však až u úvěrů a hypoték uzavřených od 01.01.2021.

V případě jakéhokoliv dotazu či např. pokud byste potřebovali naši pomoc s vypracováním žádosti o vrácení přeplatku, tak se na nás s důvěrou obraťte.

© 2023 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu