Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí.

Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň hradil kupující a zpravidla byla ve výši 4 % z kupní ceny kupované nemovitosti.

Od data 26.09.2020 je zrušena daň z nabytí nemovitých věcí. Tuto daň hradil kupující a zpravidla byla ve výši 4 % z kupní ceny kupované nemovitosti.

Toto zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je platné i zpětně, když se týká případů nabytí nemovitých věcí:

  • u kterých nastalo provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí od prosince 2019  (právní účinky vkladu vlastnického práva do Katastru mohou být tedy již i dříve)

nebo

  • kdy došlo k nabytí vlastnického práva od prosince 2019 (u nemovitých věcí neevidovaných v Katastru nemovitostí).

V souvislosti s mimořádnými opatřeními s COVID-19 bylo daňovým subjektům ze strany státu umožněno:

  • posunutí lhůty pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

a

  • posunutí termínu splatnosti daně z nabytí nemovitých věcí,

a to bez sankcí až do 31.12.2020.

Jestliže využil daňový subjekt této možnosti, tak už nemusí podávat uvedené daňové přiznání a ani platit zmíněnou daň.

Pokud této možnosti daňový subjekt nevyužil a uvedené daňového přiznání podal a zároveň zaplatil zmíněnou daň, tak je možnost, aby takový daňový subjekt ode dne  26.09.2020 podal na finančním úřadě žádost o vrácení přeplatku (ve výši zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí).

Nikoliv pozitivní zprávou je, že v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí byla provedena novelizace zákona o daních z příjmů, která uvádí, že:

  • časový test pro osvobození od daně z příjmu u fyzické osoby (v případě prodeje nemovitosti) se prodlužuje z 5 na 10 let, a to u nemovitých věcí nabytých od 01.01.2021,
  • částka zaplacených úroků z úvěrů a hypoték, které lze odečíst od základu daně za zdaňovací období – 1 rok, se snižuje z 300.000,-- Kč na 150.000,-- Kč, a to však až u úvěrů a hypoték uzavřených od 01.01.2021.

V případě jakéhokoliv dotazu či např. pokud byste potřebovali naši pomoc s vypracováním žádosti o vrácení přeplatku, tak se na nás s důvěrou obraťte.

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu