Advokátní kancelář
Mgr. Ondřej Masopust

Úvodní text

 

Na základě vzdělání a dlouholeté odborné praxe v oblasti práva, ekonomiky a účetnictví poskytujeme komplexní právní služby a poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelům, obchodním společnostem i drobným klientům (občanům). Taktéž poskytujeme právní služby obcím a realitním kancelářím.

Právní služby poskytujeme ve všech oblastech práva. Specializujeme se na právo občanské a obchodní, finanční a trestní. Hojně a úspěšně poskytujeme právní služby i ve věcech nemovitostí a rodinného práva.

 

O kanceláři

Na základě vzdělání a dlouholeté odborné praxe v oblasti práva, ekonomiky a účetnictví poskytujeme komplexní právní služby a poradenství tuzemským i zahraničním podnikatelům, obchodním společnostem i drobným klientům (občanům). Taktéž poskytujeme právní služby obcím a realitním kancelářím.


Právní služby poskytujeme ve všech oblastech práva. Komplexní právní služby znamenají, že problém klienta posoudíme nejenom z pohledu všech oblastí práva, ale např. i z pohledu účetnictví, ekonomiky atd. (např. při převodu nemovitosti věc vyřešíme správně nejenom z pohledu práva, ale i z pohledu daní).

Abychom zajistili co nejlepší komplexní služby našim klientům, tak spolupracujeme s daňovými a účetními poradci (SMETANOVÁ & PARTNERS, s.r.o. https://smpartners.smetanova.cz), znalci, auditory, tlumočníky, překladateli, notáři (Mgr. Viktor Audy a JUDr. Irena Bischofová www.i-notar.cz), exekutory (Mgr. Jan Svoboda www.exekutor-svoboda.cz), realitními a dražebními kancelářemi, a to jak v České republice, tak v zahraničí. Dále máme vazby na prodejce nových společností na prodej (ready made - s.r.o.) – (www.matosgroup.cz) a poskytovatele virtuálního sídla pro společnosti (www.officehouseolomouc.cz).

Dokážeme se flexibilně přizpůsobit požadavkům a potřebám klientů.  Našim klientům vycházíme vstříc, proto jsme schopni poskytovat naše právní služby i mimo advokátní kancelář téměř kdykoliv, komunikovat s klienty i formou telekonferencí, přes chat či skype, a to i německy a anglicky.

Naším cílem jsou spokojení klienti, kteří se na naše profesionální právní služby mohou kdykoliv spolehnout - 24/7.

Právní služby poskytujeme klientům tak, abychom jim ušetřili „čas, peníze a nervy“. V případě sporu se v zájmu klienta nejprve snažíme o dohodu s protistranou. Pokud dohoda není možná, hájíme práva klienta s plným nasazením s využitím všech možností, které nám právní předpisy dávají.  


Klientům poskytujeme právní služby s důrazem na odbornost, efektivitu, rychlost,  pečlivost a osobní přístup.

 

Advokátní mlčenlivost

Mezi klientem a advokátem by se měl vybudovat vztah důvěry. Klient by měl ve své věci říci advokátovi vše. Advokát je poté povinen zachovávat o tom, co mu klient sdělí, advokátní mlčenlivost.

A právě na dodržování advokátní mlčenlivosti a loajalitě ke klientovi si zakládáme. I díky tomuto je mezi naší kanceláří a našimi klienty vybudován vztah důvěry. A i díky této důvěře můžeme klientům poskytovat ty nejlepší právní služby.

A právě s ohledem na advokátní mlčenlivost nesdělujeme při představení naší kanceláře, kdo jsou naši klienti.
 

Klientům poskytujeme právní služby:

  • v jednotlivých případech, a to za odměnu časovou, úkonovou či podílovou.
  • na základě smlouvy o stálém poskytování právních služeb. V takovém případě je odměna sjednána buď jako časová či paušální.
 

Způsoby poskytování právních služeb a odměňování jsou s klientem vždy dohodnuty předem.

 

Za samozřejmost považujeme, že každý právník se musí stále vzdělávat. Tato skutečnost se týká nejenom sledování změn v oblasti zákonů a jiných právních norem, ale taktéž v oblasti judikatury. Aneb – co platilo včera, již nemusí platit dnes. Je taktéž velmi důležité sledovat právní vývoj a vědět, které nové zákony budou účinné v budoucnu a od kdy. I díky tomuto můžeme klientům např. poradit, zda určité právní kroky uspíšit či naopak s nimi vyčkat.

Také díky tomu, že si všichni členové kanceláře stále doplňují své odborné znalosti a zkušenosti, může naše advokátní kancelář poskytovat klientům profesionální právní služby. Spolupracujeme

 

MATOS Group s.r.o.

nové společnosti na prodej (ready made),
zakládání společností na míru

více informací

OFFICE house Olomouc

MATOS Group s.r.o. 
virtuální sídlo společností

více informací

 

© 2024 Advokátní kancelář Mgr. Ondřej Masopust | Provozováno s firla.eu